COMUNICAT
 
Verificarea calitatii de asigurat se face direct la furnizorul de servicii medicale in sistem on-line
 
 
Potrivit prevederilorOrdinului Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 581/08.09.2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat,  persoanei care necesită servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale, cu excepţia celor din pachetul minim de servicii medicale,  ii va fi verificata calitatea de asigurat de catre furnizorul de servicii medicale ca urmare a interogării aplicaţiei pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html.
 
„ Este o masura menita sa vina in sprijinul asiguratilor care nu mai trebuie sa faca un drum la casa de asigurari pentru a cere adeverinta de asigurat, atat timp cat exista un instrument la indemanatuturor furnizorilor de servicii medicale pentru a verifica daca  cel care solicita serviciul este asigurat sau nu”, a declarat Vasile Ciurchea, presedintele CNAS,
 
Daca in urma intergogarii, persoana  apare ca neasigurata, aceasta  se va prezenta la casa de asigurari de sanatate  cu documentele care atesta calitatea de asigurat pentru a solicita eliberarea unei adeverinte. Documentele necesare pentru a face dovada calitatii de asigurat la casa de asigurari sunt prevazute in ordinul mai sus mentionat pentru fiecare categorie de asigurati in parte..
Automat, la eliberarea adeverintei de catre casa de asigurari, calitatea de asigurat va fi validata si in sistemul informatic (SIUI). 
Astfel, nu mai este necesară eliberarea adeverinţei de asigurat pentru persoanele care figurează în sistemul informatic ca fiind persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, conform aplicaţiei instalată pe site-ul CNAS.
Pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordinului Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 581/08.09.2014, CNAS a transmis o circulara catre casele de sanatate.
Aceasta masura este tranzitorie si va fi inlocuita anul viitor de cardul national de sanatate, care va face dovada calitatii de asigurat.