Dreptate, ochii plânși cer să te vadă! – este strigătul de disperare al pacienților cu cancer din România

Cronologia faptelor ce au determinat acest comunicat de presă:

I. „Corb la corb, nu-și scoate ochii’’

DE LA FABC: Nr. 5 / 07.06.2023

Către: Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților,

In atenția: Doamnei Deputat Cătăniciu Steluța – Gustica – Președinte,

De la: Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer – FABC

Subiect: Abuz al Ministrului Sănătății prin nerespectarea legii 293/2023

 RASPUNS

II. Abandonați de cei care ar fi trebuit să vegheze la respectarea legii!

DE LA FABC: Nr. 7/21.06.2023

Către: Instituția Avocatul Poporului

In atenția: Doamnei RENATE WEBER-AVOCATUL POPORULUI

De la: Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer – FABC

Subiect: Abuz al Ministrului Sănătății prin nerespectarea legii 293/2023,                                    

 FĂRĂ RĂSPUNS!

III. Speranța noastră spulberată de ORDONANȚA nr. 26 din 27 iulie 2023

LEGE nr. 293 din 3 noiembrie 2022

pentru prevenirea și combaterea cancerului

EMITENT         

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 8 noiembrie 2022

ORDONANȚĂ nr. 26 din 27 iulie 2023

pentru modificarea art. 942 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2022 pentru prevenirea și combaterea cancerului

EMITENT         

GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 27 iulie 2023

Articolul II

Legea nr. 293/2022 pentru prevenirea și combaterea cancerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1077 din 8 noiembrie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Planul național de prevenire și combatere a cancerului în România se finanțează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerul Sănătății și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), după caz, conform prevederilor art. 58 și ale art. 271 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Suma aprobată anual pentru finanțarea planului național reprezintă cel puțin 20% din totalul fondurilor aprobate pentru desfășurarea programelor de sănătate la nivel național de către Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).(2) Fondurile necesare pentru acordarea și decontarea la nivelul realizat a serviciilor și investigațiilor medicale prevăzute în cadrul Planului național de prevenire și combatere a cancerului în România se aprobă prin legile bugetare anuale, atât în bugetul FNUASS, cât și în bugetul Ministerului Sănătății, după caz. Sumele aprobate prin legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar, cu respectarea regulilor și a condițiilor prevăzute de lege.(3) Se înființează Programul de inovație în sănătate ca un mecanism de acces la tratamente inovative, finanțat din bugetul de stat prin Ministerul Sănătății și transfer către CNAS. Criteriile și condițiile de acces, precum și procedura de decontare din programul de inovație se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

2. Articolul 7 se abrogă.

(Art. 7. – DIN LEGEA 293/2022 -În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii, Guvernul aprobă prin hotărâre normele de aplicare a legii și de implementare a Planului național de prevenire și combatere a cancerului în România, elaborate de Ministerul Sănătății împreună cu fiecare minister care are rețea medicală.)

3. La anexă, la pct. I „Obiective generale“ lit. A „Prevenția“ pct. 4 „Medicina personalizată“ coloana „Măsuri“, a treia și a unsprezecea liniuță se abrogă.

4. La anexă, la pct. I „Obiective generale“ lit. B „Diagnosticarea“ pct. 2 „Medicina personalizată“ coloana „Măsuri“, a treia și a unsprezecea liniuță se abrogă.

IV. CNAS recunoaște că nu mai sunt bani până la rectificarea bugetară, amânând astfel prelungirea contractelor din programele naționale de sănătate, de furnizare a medicamentelor către spitale și farmaciile cu circuit deschis!

 Unde este responsabilitatea Ministerului Sănătății, a Guvernului, a instituțiilor statului față de cetățeni, față de pacienți, daca aceștia (decidenții) ABROGA din legi obligativitatea și responsabilitatea de ,,a face’’? Oare Parlamentul României este subordonat Guvernului care abrogă ceea ce el, Parlamentul, a votat? Chiar nu mai înțelegem nimic din ceea ce se întâmpla dar am înțeles că nimănui nu-i pasă de noi pacienţii și că am fost abandonați la pachet cu cetățenii acestei țări, fără ca cineva să răspundă! Oare România mai are o Constituție sau a fost abrogat și articolul 34 din aceasta care spune:,,(1) Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat. (2) Statul este obligat să ia masuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice.’’

Ne așteptăm în continuare la răspunsuri mincinoase din partea Guvernului României și la promisiuni din partea decidenților din sănătate care deja s-au „umplut’’ de penibil! Bolile cronice sunt tratate de medici cu medicamente nu de politicieni cu promisiuni! Ne vom alia și vom trece la orice forma de protest privind GENOCIDUL din sănătate, pentru a ne acorda o șansă la viață!

,,Dreptate, ochii plânși cer să te vadă!’’

Biroul de presa FABC

0723240223

abc_romania@yahoo.com