Bucuresti

 • Asociatia Romana impotriva Leucemiei – ARIL

  http://www.aril.ro/

  Despre

  Asociație fondată de supraviețuitori ai leucemiei în sprijinul actualilor pacienți cu boli hematologice.

  Asociația Română împotriva Leucemiei (ARIL) a fost înființată în 2006 de Monica Bunaciu, care a învins leucemia după o lungă luptă, împreună cu un grup de persoane implicate direct sau indirect în lupta împotriva bolilor hematologice în spitalele din România.

  Informaţii generale

  Misiunea asociației este de a îmbunătăți șansele de vindecare ale actualilor și viitorilor pacienți cu boli hematologice din România, oferind suport și consiliere pacienților cu boli hematologice și familiilor lor și desfășurând acțiuni în vederea îmbunătățirii condițiilor de tratament din România.

 • Asociatia P.A.V.E.L.

  Asociația P.A.V.E.L. (Primind Ajutor, Viața Este Luminoasă) este asociația părinților care au copii bolnavi de cancer, leucemii si anemii grave înregistrată la 10 mai 1996. Este o organizație caritabil[, nonprofit  si nonguvernamentala.

  Fondată de părinți ai căror copii au trecut prin astfel de boli, asociația mobilizează coeziunea socială și instituțională pentru apărarea drepturilor pacienților bolnavi de cancer și este promotor pentru acțiuni de responsabilizare și empatie socială, comunitară, individuală sau instituțională.

  Viziune: Asociația P.A.V.E.L. există pentru ca ajutorul umanitar, speranța, compasiunea sunt intotdeauna condiții ale supraviețuirii in situațiile dramatice de confruntare cu bolile cronice.

  Valori: egalitatea de șanse, libertatea de alegere, independența și individualitatea fiecarei persoane,
  transparența și participarea in acordarea tuturor serviciilor, respectarea confidentialitații si demnitații umane.

  Beneficiari: Copii cu cancer, leucemie sau anemii grave; familia copiilor cu cancer, leucemie sau anemii grave; persoanele care supraviețuiesc unui cancer din copilărie; instituții publice ce lucrează in domeniul cancerului la copii si tineri, dar si pacienți adulți cu cancer.

 • mielopro.ro 

  SCOPUL ASOCIAŢIEI este de a promova şi proteja interesele comune ale pacienţilor  suferinzi de neoplazii mieloproliferative cronice, în condiţiile legii. Scopul Asociatiei este nepatrimonial, medical si umanitar. Asociatia nu desfasoara activitati politice si nu vizeaza scopuri politice.

  OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

  Asociaţia are următoarele obiective:

  1. să militeze pentru asigurarea tratamentului necesar pacienţilor cu mieloproliferari cronice, in unităţile sanitare din România, cu produse medicale de ultimă generaţie înregistrate în România si Uniunea Europeană ;
  2. să iniţieze acţiuni în vederea îmbunătăţirii accesului la cele mai bune terapii pentru pacienţii pe care îi reprezintă, precum si la servicii medicale de calitate;
  3. să militeze pentru asigurarea dreptului la viaţă fără nici o constrângere în ceea ce priveşte vârsta, sexul, etnia sau altele asemenea;
  4. să organizeze activităţi proprii pentru informarea publicului cu privire la patologiiile reprezentate, precum şi campanii de creştere a conştientizării pentru promovarea sănătăţii, prevenirea riscurilor de îmbolnăvire etc.;
  5. sa colaboreze cu unitatile sanitare si corpul medical si cu familiile pacientilor in vederea imbunatatirii aderentei la tratament
  6. să colaboreze cu corpul medical specializat pentru stabilirea şi aplicarea metodelor de prevenţie a complicatiilor
  7. să dezvolte o infrastructura informationala fiabila intre membrii asociatiei pentru o mai buna comunicare a problemelor cu care se confrunta si a modalitatilor de rezolvare;
  8. să promoveze forme de colaborare şi întrajutorare reciprocă între membrii asociaţiei;
  9. sa organizeze actiuni de cunoastere reciproca, dezbateri si schimb de experienta, de promovare a unui regim de viata sanatos si de combatere a factorilor de risc, de sustinere prin intermediul diverselor metode alternative de tratament.
  10. Sa colaboreze cu asociatii stiintifice si caritabile precum si cu institutiile publice pentru protectia sociala ; ajutor direct si suplimentar pentru pacienti si familiile lor
  11. Sa dezvolte proiecte si actiuni cu caracter local si national
  12. să atragă implicarea societăţii civile în soluţionarea problemelor sociale ale persoanelor cu mieloproliferari cronice; sa promoveze reintegrarea pacientilor in viata sociala si profesionala.
  13. să dezvolte legături de colaborare cu asociaţii din România şi din străinătate, precum şi cu alte organizaţii neguvernamentale care au scopuri şi obiective compatibile; să acorde suport pentru înfiinţarea grupurilor formale la nivel local (comitete pentru egalitatea de gen, comisii pentru egalitatea de şanse etc.) în cadrul cărora să fie examinate bunele practici privind egalitatea de şanse dezvoltate de administraţiile locale şi de sectoarele productive locale (inclusiv la nivel naţional şi transnaţional) ;
  14. să promoveze şi să stabilească relaţii de colaborare cu instituţii interne şi internaţionale în domenii de profil;
  15. să obţină recunoaşterea internaţională din partea organismelor Uniunii Europene cu responsabilităţi specifice în prevenirea, depistarea şi diagnosticarea mieloproliferarilor cronice ;
  16. să reprezinte în mod unitar interesele comune ale membrilor, în raporturile cu administraţia publică centrala şi locală, organizaţiile neguvernamentale, precum si cu alte persoane juridice de drept public sau privat;
  17. să participe activ la îmbunătăţirea cadrului normativ existent cu privire la drepturile şi obligaţiile pacientului în calitate de asigurat/co-asigurat la sistemul public sau privat de sănatate, prin elaborarea şi trimiterea la autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă a unor propuneri pentru a fi incluse în proiecte de acte normative noi, precum şi pentru modificarea sau completarea legislaţiei existente;
  18. să promoveze principiul egalităţii de gen şi de şanse, precum şi să iniţieze campanii de creştere a conştientizării adresate persoanelor cu atribuţii de elaborare a politicilor, persoanelor din cadrul administraţiei publice, partenerilor sociali şi parteneriatelor public/privat cu atribuţii în elaborarea politicilor pe piaţa muncii;
  19. să consolideze poziţia asociaţiei ca partener de dialog cu Guvernul şi Parlamentul României, cu alte institutii la nivel central şi local, dar şi cu organismele Uniunii Europene, pentru susţinerea intereselor membrilor asociatiei;
  20. să iniţieze structuri de mediere cu organismele statului pentru soluţionarea problemelor generale ale pacienţilor si indeosebi ale pacienţilor cu mieloproliferari cronice ;
  21. să colaboreze cu instituţiile din domeniul sanitar, cum ar fi Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate, spitale, clinici, şi altele asemenea, precum şi cu asociaţii profesionale medicale, organizaţii neguvernamentale, în vederea realizării şi implementării registrelor de pacienţi;
  22. să promoveze acţiuni în instanţă, din oficiu sau la cererea persoanei fizice interesate, în condiţiile art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminareatunci când constată existenţa unor discriminări cu privire la membrii săi;
  23. să creeze departamente şi structuri organizatorice interne, pe diverse domenii specifice, cu rolul de a duce la îndeplinire obiectivele asociaţiei.
 • Asociatia Castiga Viata

  Asociația Câștigă Viață a fost înființată din dorința de a contribui la îmbunătățirea nivelului de sănătate din România, un domeniu cu carențe majore în România. Credem că este necesar și important să gândim în perspectivă și să ajutăm la sănătatea generațiilor viitoare.

  Acordăm o importanță majoră inovațiilor medicale, ele fiind cheia unui mod de viață sănătos și soluția majorității problemelor de sănătate. Ne propunem să ajutăm la prevenirea multor afecțiuni, prin susținerea de cursuri și evenimente medicale cu caracter educativ-informativ și caritabil.

  Obiectivele Asociației Câștigă Viață sunt:

  • Organizarea unor campanii de prevenție și informare a populației cu privire la evoluția diverselor boli și tratamente, aducând cu ajutorul medicilor specialiști ultimele noutăți în domeniu;
  • Organizarea de cursuri de specialitate în fiecare domeniu medical pentru: medici, asistenți, psihologi, biologi, geneticieni în vederea promovării unui sistem nou de sănătate, actualizat, modern și eficient;
  • Colaborarea cu organisme similare naționale și internaționale, private sau de stat, în vederea organizării unor campanii de studii clinice și de cercetare privind evoluția și tratarea bolii;
  • Organizarea de manifestari științifice, cursuri și programe de instruire naționale și internationale (Congrese și Conferințe naționale și internationale de interes medical).
  • Atragerea de câți mai mulți membri din domeniul medical pentru a forma apoi grupuri de opinie și de lucru, puternic ancorate în domeniul sănătătii, atât în țară cât și în străinatate, care ar avea ca scop promovarea sănătății populației;

  Asociația Câștigă Viață  este o organizație non-profit, apolitică, înființată de 4 membri fondatori : Roxana Raluca Bârzu, Anamaria-Betina Ștefan, Georgiana-Alexandra Lala, Cristina-Dana Asaftei care își derulează activitatea în conformitate cu reglementările legale ale statului roman, respectând prevederile actului constitutiv ale asociației și ale statutului acesteia.